Επίσκεψη του συλλόγου «οι φίλοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών»

Από την επίσκεψη του συλλόγου «οι φίλοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών» στο  Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου και τη Βιβλιοθήκη.

Την Τετάρτη 11 Μαϊου 2016 οι υπεύθυνοι του Αρχείου Νικηφόρου Βρεττάκου και της Βιβλιοθήκης Σπάρτης ενημέρωσαν ομάδα 25 φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών για τη ζωή και το έργο του ποιητή, αλλά και τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης. Οι « φίλοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών» ενθουσιάστηκαν από την ενημέρωση και ευχαρίστησαν τους υπευθύνους του Αρχείου και της Βιβλιοθήκης μετά την ενημέρωση.
Αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο  ότι το Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου και η Βιβλιοθήκη κατ΄ επέκταση αποτελεί ένα ακόμη πόλο έλξεως για όσους θέλουν να επισκεφθούν τη Σπάρτη και τη Λακωνία.
Η προβολή μέσα από τους τουριστικούς οδηγούς των Δήμων και της Περιφέρειας είναι καιρός να συμπεριλάβει  το Αρχείο  Νικηφόρου Βρεττάκου και την Πλούμιτσα, γενέθλιο τόπο του ποιητή. Υπάρχει  και αυτή η κατηγορία περιηγητών, εντοπίων και ξένων, οι οποίοι θα  πρέπει  να βρίσκουν  εύκολα τη σχετική πληροφόρηση.