Δελτία Τύπου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης

All CAN Code - Εργαστήριο για τη δημιουργία εφαρμογών web και mobile

Σας γνωρίζουμε ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, στην οποία φιλοξενείται το Sparti TechLab, σε συνεργασία με το Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα πραγματοποιήσουν ένα (1) εργαστήριο, 3ωρο, για εκπαιδευτικούς και για φοιτητές , αντικείμενο του οποίου θα είναι η δημιουργία εφαρμογών web και mobile χωρίς να απαιτείται εμπειρία στον προγραμματισμό υπολογιστών.

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί σε δύο (2) μέρη:

 Μέρος Α

Οι εισηγητές θα παρουσιάσουν τα νέα εργαλεία εστιάζοντας στην μεθοδολογία στην οποία βασίζονται. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η γλώσσα προγραμματισμού Google Blockly και οι νέες δομές και εντολές που προστέθηκαν για τις ανάγκες δημιουργίας εφαρμογών.

 Μέρος Β

Οι εισηγητές θα περιγράψουν ένα παράδειγμα εφαρμογής την οποία θα κληθούν να υλοποιήσουν οι συμμετέχοντες στα πλαίσια του εργαστηρίου και υπό την καθοδήγηση των εισηγητών. Στο τέλος θα προταθούν τρόποι αξιοποίησης των εργαλείων στην τάξη.

 Εισηγητές θα είναι οι:

Κώστας Καρολεμέας, Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Allcancode.

Βασιλική Δαλακιάρη, Τεχνική Διευθύντρια της Allcancode.

 Tο εργαστήριο αυτό θα πραγματοποιηθεί στον 2ο όροφο της Βιβλιοθήκης, όπου φιλοξενείται το Sparti Techlab, τις εξής ημερομηνίες και ώρες:

  •  Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 και ώρα από 11:30 έως 14:30 και από 17:00 έως 20:00.
  • Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα από 17:00 έως 19:00 και από 17:00 έως 20:00.

 Στους συμμετέχοντες θα παραχωρηθούν δωρεάν άδειες χρήσης των εργαλείων της Allcancode για τα σχολεία τους. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ως άνω εργαστήριο, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων του εργαστηρίου, στο κάθε τρίωρο μπορούν να συμμετάσχουν το ανώτερο δεκαπέντε (15) άτομα.  Εγγραφές γίνονται στις παρακάτω φόρμες:

Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον συμμετεχόντων με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2731026853 και 2731021180 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, καθώς και στις διευθύνσεις:

 

www.nikiforos.edu.gr

www.facebook.com/dkbspartis