Εργαστήρια και σεμινάρια του Sparti TechLab της Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Επίσκεψη της Δ τάξης του 4ου Δημοτικού Σπάρτης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης
Επίσκεψη της Δ τάξης του 4ου Δημοτικού Σπάρτης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Επίσκεψη της Δ τάξης του 4ου Δημοτικού Σπάρτης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Σήμερα στις 31 Μάϊου 2022, μας επισκέφθηκε η Δ τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης.

όπου 15 παιδιά και 2 Δασκάλες παρακολούθησαν το πρόγραμμα Ρομποτικής στο τμήμα Sparti TechLab της Βιβλιοθήκης Σπάρτης από τον υπάλληλο Σαγιάννη Δημήτριο. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό ρομποτικής που διαθέτει η Βιβλιοθήκη Σπάρτης και προγραμμάτισαν τα εκπαιδευτικά οχήματα.

Αναφερθήκαμε σε έννοιες προγραμματισμού (αλγόριθμοι, γλώσσες προγραμματισμού, προγραμματιστικές διεπαφές, επαναλήψεις κ.α.) και έγινε υλοποίηση των θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικά παραδείγματα.

  • 1
  • 2
  • 3